แบ่งปัน สิ่งดีๆ สาระ ความรู้ สารพัน บันเทิง (ปี 8)
 
บ้านGalleryช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 แจกแผนการสอนทุกวิชา ทุกระดับ แบบฝึก ข้อสอบ

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือนตั้งหัวข้อเรื่อง: แจกแผนการสอนทุกวิชา ทุกระดับ แบบฝึก ข้อสอบ   5/5/2011, 18:32

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Green light http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.html
Post Cards http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.html
คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.html
การเกษตร http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.html
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.html
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.html
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.html
งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.html
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.html
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.html
ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.html
สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.html
หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Green light http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.html
Post Cards http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.html
คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.html
การเกษตร http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.html
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.html
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.html
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.html
งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.html
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.html
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html

ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html

สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html

สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.html
หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Green light http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.html
งานเกษตร http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.html
งานช่าง http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.html
งานธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.html
งานบ้าน http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.html
งานประดิษฐ์ http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.html
ทัศนศิลป์ http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.html
ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.html
พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.html
ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.html
ภูมิศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.html
วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.html
เศรษฐศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.html
สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.html
หน้าที่พลเมือง http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html
แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน วิชาฟิสิกส์
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนามของแรง
http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น
http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม วิเคราะห์หลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม แบบทดสอบ
http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน วิชาฟิสิกส์
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html
แจกกันไปใช้ครับ

เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก โหลดไปใช้กันเลยครับ
เรื่องที่ 1 การวัด http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่ http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
เรื่องที่ 6 โมเมนตัม http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
เรื่องที่ 8 สภาพสมดุลยืดหยุ่น http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html

เรื่องที่ 9 ของไหล http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
เรื่องที่ 10 ความร้อน http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
เรื่องที่ 11 คลื่นกล http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
เรื่องที่ 12 เสียง http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
เรื่องที่ 13 แสง http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
เรื่องที่ 14 ทัศนอุปกรณ์ http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html
เรื่องที่ 15 ไฟฟ้าสถิตย์ http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
เรื่องที่ 16 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
เรื่องที่ 17 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
เรื่องที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
เรื่องที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

แจกกันไปใช้ครับ คณิตศาสตร์ล้วนๆ
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก โหลดไปใช้กันเลยครับ
เรื่องที่ 1 เซต http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
เรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
เรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์ http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
เรื่องที่ 8 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
เรื่องที่ 9 แคลคูลัส http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
เรื่องที่ 10 จำนวนจริง http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
เรื่องที่ 11 จำนวนเชิงซ้อน http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
เรื่องที่ 12 ทฤษฎีกราฟ http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
เรื่องที่ 13 ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
เรื่องที่ 14 เมตริกซ์ http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html

เรื่องที่ 15 เรขาคณิต http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
เรื่องที่ 16 ลอการิทึม http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
เรื่องที่ 17 ลำดับอนุกรม http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
เรื่องที่ 18 เวกเตอร์ http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html
แบ่งปันกันไปใช้นะครับ เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
เรื่องที่ 1 บทนำเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12147209/.pdf.html
เรื่องที่ 2 เอกภพ
http://www.ziddu.com/download/12147210/3..pdf.html
เรื่องที่ 3 ระบบสุริยะ
http://www.ziddu.com/download/12147211/2..pdf.html
เป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากครับ

แผนการสอน แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html


แจกหลักสูตรสาระการเรียนรู้
หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12147566/1A.rar.html
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12147578/2A.rar.html

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
เรื่องที่ 1 กรดเบส http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.html
เรื่องที่ 2 ปริมาณสารสัมพันธ์ http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.html
เรื่องที่ 3 ไฟฟ้าเคมี http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.html
เรื่องที่ 4 สมดุลเคมี http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.html
เรื่องที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html

แจกกันไปใช้ รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น โหลดเลยจ้า
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12285710/1mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12285712/2mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12285711/3mat.rar.html
รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
http://www.ziddu.com/download/12285558/4mat.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12315238/1matb1.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12316014/1matb2.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12656817/1matp1.rar.html

แผนจัดการเรียนรู้ แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2
เป็นไฟล์เอกสารสามารถแก้ไขได้ มีใบความรู้และแบบฝึกทักษะ
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป
http://www.ziddu.com/download/12329996/7.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณ
http://www.ziddu.com/download/12330090/8.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สมดุลกลและสมดุลการเลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/12330368/9.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สมดุลของแรงเสียดทาน
http://www.ziddu.com/download/12331677/10.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12343493/11.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สมดุลต่อการหมุน
http://www.ziddu.com/download/12343597/12.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สมดุลสัมบูรณ์
http://www.ziddu.com/download/12343623/13.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์และเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12343622/14.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12343748/15.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง งาน
http://www.ziddu.com/download/12343749/16.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง กำลัง
http://www.ziddu.com/download/12345079/17.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12345110/18.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง พลังงานจลน์
http://www.ziddu.com/download/12345111/19.docx.html

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12345109/20.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/12356485/21.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12356486/22.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง เครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/12356483/23.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12356487/24.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12356484/25.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง ความหมายของโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การคำนวณการดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การชน 1
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การชน 2
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การชน 3
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับการชน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่ 26 - 35
http://www.ziddu.com/download/12356546/3.doc.html

แผนการสอนวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html

นิทานลูกเสือ
http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html

sex 1 : รีบส่งนักศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14773003/sex1.3gp.html
sex 2 : รปภ.สาวร้อนรัก
http://www.ziddu.com/download/14773294/sex2.3gp.html
sex 3 : สาวผมยาว
http://www.ziddu.com/download/14773289/sex3.3gp.html
sex 4 : ร้อนแรงแทงลึก
http://www.ziddu.com/download/14773285/sex4.3gp.html
sex 5 : พอเฮอะ
http://www.ziddu.com/download/14773292/sex5.3gp.html
sex 6 : สองพี่น้องเอากัน
http://www.ziddu.com/download/14773287/sex6.3gp.html
sex 7 : ตีฉิ่งตีฉาบ
http://www.ziddu.com/download/14773293/sex7.3gp.html
sex 8 : 15 หยกๆเอง
http://www.ziddu.com/download/14773286/sex8.3gp.html
sex 9 : กระแทกสุดๆ
http://www.ziddu.com/download/14773288/sex9.3gp.html
sex 10 : หอยดมยา
http://www.ziddu.com/download/14773290/sex10.3gp.html
sex 11 : นักเรียนสอนครู
http://www.ziddu.com/download/14773291/sex11.mp4.html
sex 12 : 123 แอ๊กชั่น
http://www.ziddu.com/download/14773843/sex12.3gp.html
sex 13 : ใหญ่เต็มคำ
http://www.ziddu.com/download/14773852/sex13.3gp.html
sex 14 : เหนื่อยเกือบตาย
http://www.ziddu.com/download/14773847/sex14.3gp.html
sex 15 : สะใจไหมคนเก่ง
http://www.ziddu.com/download/14773844/sex15.3gp.html
sex 16 : สวยได้ใจ
http://www.ziddu.com/download/14773851/sex16.3gp.html
sex 17 : มันทุกหยด
http://www.ziddu.com/download/14773845/sex17.3gp.html
sex 18 : เอาคาชุดนักเรียน
http://www.ziddu.com/download/14773846/sex18.3gp.html
sex 19 : ครางสนั่นห้อง
http://www.ziddu.com/download/14773850/sex19.3gp.html
sex 20 : เด็กวิมลพานิชยการ
http://www.ziddu.com/download/14773848/sex20.3gp.html
sex 21 : ท่าเดียวร้องสุดๆ
http://www.ziddu.com/download/14773849/sex21.3gp.html
sex 22 : ครูพละอยากลองของ
http://www.ziddu.com/download/14774313/sex22.3gp.html
sex 23 : น่าลองทั้งคู่
http://www.ziddu.com/download/14774316/sex23.3gp.html
sex 24 : เอากันในออฟฟิต
http://www.ziddu.com/download/14774315/sex24.3gp.html
sex 25 : ข่มขืนสาวออฟฟิต
http://www.ziddu.com/download/14774314/sex25.3gp.html
sex 26 : เด็กญี่ปุ่น1
http://www.ziddu.com/download/14774312/sex26.3gp.html
sex 27 : เด็กญี่ปุ่น2
http://www.ziddu.com/download/14774494/sex27.3gp.html
sex 28 : เด็กญี่ปุ่น3
http://www.ziddu.com/download/14774488/sex28.3gp.html
sex 29 : คนมันรวยนะ
http://www.ziddu.com/download/14774489/sex29.3gp.html
sex 30 : คนเล่นของ
http://www.ziddu.com/download/14774490/sex30.3gp.html
sex 31 : พยาบาลอยากลอง
http://www.ziddu.com/download/14774493/sex31.3gp.html
sex 32 : ไม่ถอดกางเกงใน
http://www.ziddu.com/download/14774635/sex32.3gp.html
sex 33 : ท่าพิสดาร
http://www.ziddu.com/download/14774637/sex33.3gp.html
sex 34 : มั่วในห้องคาราโอเกะ
http://www.ziddu.com/download/14774636/sex34.3gp.html
sex 35 : ข่มขืน 5รุม1
http://www.ziddu.com/download/14774638/sex35.3gp.html
sex 36 : เลียหอยอร่อยดี
http://www.ziddu.com/download/14774634/sex36.3gp.html
sex 37 : เด้าชนิดรุนแรง
http://www.ziddu.com/download/14774871/sex37.3gp.html
sex 38 : เด็กกรุงธน
http://www.ziddu.com/download/14774874/sex38.3gp.html
sex 39 : ช่างกล้าเนาะ
http://www.ziddu.com/download/14774873/sex39.3gp.html
sex 40 : เกาหลีสวาท
http://www.ziddu.com/download/14774872/sex40.3gp.html
sex 41 : เปิดซิงเลือดกระจาย
http://www.ziddu.com/download/14774870/sex41.3gp.html
sex 42 : ข่มขืนพยาบาลคาลิฟท์
http://www.ziddu.com/download/14774995/sex42.3gp.html
sex 43 : ขอเสียวด้วยคน
http://www.ziddu.com/download/14774991/sex43.3gp.html
sex 44 : ข้างสระว่ายน้ำ
http://www.ziddu.com/download/14774994/sex44.3gp.html
sex 45 : ขาวจัง
http://www.ziddu.com/download/14774992/sex45.3gp.html
sex 46 : ขาวจั๊วะ
http://www.ziddu.com/download/14774993/sex46.3gp.html
sex 47 : ขาวสวยหมวยอึ๋ม
http://www.ziddu.com/download/14775490/sex47.3gp.html
sex 48 : แข่งกันอึ๊บๆ
http://www.ziddu.com/download/14775489/sex48.3gp.html
sex 49 : ครูกะลูกศิษย์
http://www.ziddu.com/download/14775493/sex49.3gp.html
sex 50 : ครูนักเรียนญี่ปุ่น
http://www.ziddu.com/download/14775494/sex50.3gp.html
sex 51 : ครูสอนเด็ก
http://www.ziddu.com/download/14775495/sex51.3gp.html
sex 52 : สุดยอดครูสาว
http://www.ziddu.com/download/14775496/sex52.3gp.html
sex 53 : หน้าคล้ายโฟล์
http://www.ziddu.com/download/14775488/sex53.3gp.html
sex 54 : ตื่นเต้นเร้าใจ
http://www.ziddu.com/download/14775487/sex54.3gp.html
sex 55 : ครูครับผมขอ
http://www.ziddu.com/download/14775492/sex55.3gp.html
sex 56 : ครูขาหนุเงียน
http://www.ziddu.com/download/14775491/sex56.3gp.html
sex 57 : ชอบมากเลย
http://www.ziddu.com/download/14776129/sex57.3gp.html
sex 58 : กะดอทมๆ
http://www.ziddu.com/download/14776131/sex58.3gp.html
sex 59 : ชอบของใหญ่มากๆ
http://www.ziddu.com/download/14776133/sex59.3gp.html
sex 60 : ซุ้มซามแต่โอเค
http://www.ziddu.com/download/14776134/sex60.3gp.html
sex 61 : ญี่ปุ่น4
http://www.ziddu.com/download/14776135/sex61.3gp.html
sex 62 : ญี่ปุ่น5
http://www.ziddu.com/download/14776128/sex62.3gp.html
sex 63 : ดาวมหาลัย
http://www.ziddu.com/download/14776136/sex63.3gp.html
sex 64 : ดีเท่าที่เคยมีมา
http://www.ziddu.com/download/14776132/sex64.3gp.html
sex 65 : ดูได้ห้ามชักเว้าน่ะ
http://www.ziddu.com/download/14776130/sex65.3gp.html
sex 66 : เด็ก16 ต็มใจ
http://www.ziddu.com/download/14776137/sex66.3gp.html
sex 67 : เอาเด็ก15
http://www.ziddu.com/download/14866272/sex67.3gp.html
sex 68 : เด็กของกู
http://www.ziddu.com/download/14866273/sex68.3gp.html
sex 69 : น่าเอาใหม่และ
http://www.ziddu.com/download/14866274/sex69.3gp.html
sex 70 : ร้องลั่นบ้าน
http://www.ziddu.com/download/14866270/sex70.3gp.html
sex 71 : เลียให้แตก
http://www.ziddu.com/download/14866271/sex71.3gp.html
sex 72 : แตงโม
http://www.ziddu.com/download/14866928/sex72.3gp.html
sex 73 : จงรัก
http://www.ziddu.com/download/14866925/sex73.3gp.html
sex 74 : ทำอะไรน่ะ
http://www.ziddu.com/download/14866924/sex74.3gp.html

sex 75 : ทำบุญคนคุก
http://www.ziddu.com/download/14866930/sex75.3gp.html
sex 76 : กรรมเที่ยวผับ
http://www.ziddu.com/download/14866933/sex76.3gp.html
sex 77 : หลังเลิกเรียน
http://www.ziddu.com/download/14866932/sex77.3gp.html
sex 78 : น้องเบลล์
http://www.ziddu.com/download/14866929/sex78.3gp.html
sex 79 : นศ.วิลัยพยาบาล
http://www.ziddu.com/download/14866927/sex79.3gp.html
sex 80 : รูไหนก็ได้
http://www.ziddu.com/download/14866931/sex80.3gp.html
sex 81 : หนูช่วยครูน่ะ
http://www.ziddu.com/download/14866926/sex81.3gp.html
sex 82 : มันสุดยอด
http://www.ziddu.com/download/14867645/sex82.3gp.html
sex 83 : โยโกะ
http://www.ziddu.com/download/14867649/sex83.3gp.html
sex 84 : บ้าลามก
http://www.ziddu.com/download/14867642/sex84.3gp.html
sex 85 : ลีลาแจ่ม
http://www.ziddu.com/download/14867640/sex85.3gp.html
sex 86 : ขย่มเมียบอส
http://www.ziddu.com/download/14867647/sex86.3gp.html
sex 87 : สาวไทยใจถึง
http://www.ziddu.com/download/14867646/sex87.3gp.html
sex 88 : หมอโดนข่มขืน
http://www.ziddu.com/download/14867641/sex88.3gp.html
sex 89 : คนหน้าเหมือน
http://www.ziddu.com/download/14867644/sex89.3gp.html
sex 90 : โอพระเจ้า
http://www.ziddu.com/download/14867648/sex90.3gp.html

sex 91 : อยากได้ผัว
http://www.ziddu.com/download/14867643/sex91.3gp.html
sex 92 : ที่รักเอาอะเปล่า
http://www.ziddu.com/download/14867808/sex92.3gp.html
sex 93 : คนสาธารณะ
http://www.ziddu.com/download/14867809/sex93.3gp.html

ขึ้นไปข้างบน Go down
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือนตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจกแผนการสอนทุกวิชา ทุกระดับ แบบฝึก ข้อสอบ   7/5/2011, 19:20

ขอบคุณมากค่ะ
ขึ้นไปข้างบน Go down
chotiga
Adrenaline
Adrenalineตั้งหัวข้อเรื่อง: กลุ่มการงานฯ   3/6/2012, 08:23

thank you
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
secrecy
ตั้งหัวข้อเรื่อง: ขอบคุณมากมายที่แบ่งปัน   9/11/2012, 13:58

thank you
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
แจกแผนการสอนทุกวิชา ทุกระดับ แบบฝึก ข้อสอบ
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
DeeZan ชุมชนคนรักดี(ซ่าน) :: ความรู้ต่างๆ วรรณกรรม บทความ นวนิยาย นิยาย กลอนเพราะ และอื่นๆ :: การศึกษา แผน ใบงาน งานวิชาการ งานวิจัย ต่างๆ-
ไปที่: